Menu Close

হোজাই, চৰাইদেউ আৰু দক্ষিণ শালমৰা জিলা আদালতসমূহত গ্ৰেড-২ আৰু গ্ৰেড-৩ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পদত নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন

হোজাই, চৰাইদেউ আৰু দক্ষিণ শালমৰা জিলা আদালতসমূহত গ্ৰেড-২ আৰু গ্ৰেড-৩ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পদত নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন

হোজাই, চৰাইদেউ আৰু দক্ষিণ শালমৰা জিলা আদালতসমূহত নিম্নবৰ্গ সহায়ক (এল.ডি.এ.) আৰু প্ৰতিলিপিকাৰক (ক’পিষ্ট) পদত নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন

হোজাই, চৰাইদেউ আৰু দক্ষিণ শালমৰা জিলা আদালতসমূহত নিম্নবৰ্গ সহায়ক (এল.ডি.এ.) আৰু প্ৰতিলিপিকাৰক (ক’পিষ্ট) পদত নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়