Menu Close

Former Registrars (Administration)

ROLL OF HONOUR

FORMER REGISTRARS (ADMINISTRATION)

1MR. P.A. D A BREW01.03.194821.12.1950
2MR. M. GURUMURTHY28.02.198028.02.1982
3MR. N. HAZARIKA26.03.198230.06.1983
4MR. K.V. GOPALCHARI01.01.198431.05.1985
5MR. R.C. DAS01.06.198529.02.1988
6MR. B.P. SAIKIA08.04.198831.03.1997
7MR. M.N. DAS01.04.199728.02.1998
8MR. B. CHUTIA02.04.199822.07.1998
9MR. BASANTA KR. SARMA31.08.199811.01.1999
10MR. A. KHALIQUE11.01.199902.12.1999
11MR. S.K. ADHIKARI22.12.199924.04.2000
12MR. B.C. DAS18.05.200005.01.2001
13MR. C.R. SARMA12.01.200104.04.2002
14MR. D.C. MAHANTA10.04.200216.01.2003
15MR. S. HARDIP SINGH16.01.200322.08.2006
16MR. PARAN KR. PHUKAN20.09.200620.04.2007
17MRS. RUMI KUMARI PHUKAN20.04.200724.09.2007
18MR. H.K. SARMA24.09.200705.01.2009
19MR. LAKHESWAR HAZARIKA05.01.200905.01.2010
20MR. MAZED ALI03.03.201004.10.2010
21MR. S.R. SEN01.12.201006.02.2012
22MR. ROBIN PHUKAN07.02.201228.02.2013
23MR. RAKTIM DUARAH28.02.201306.01.2015
24MR. KAMALENDU CHOUDHURY06.01.201511.03.2015
25MR. VINOD KUMAR CHANDAK11.03.201501.04.2016
26MR. MRIDUL KUMAR KALITA01.04.201626.05.2017
27MR. ADITYA HAZARIKA26.05.201719.11.2019
28MR. KUNTAL SHARMA PATHAK19.11.201902.01.2020
29MR. ROMEN BARUAH02.01.202022.11.2021
30MR. UTPAL RAJKHOWA22.11.202109.08.2023
31MR. PIJUSH PRATIM BAIRAGI09.08.202321.02.2024

THE GAUHATI HIGH COURT

Skip to content