Menu Close

অসম ন্যায়িক সেৱা, 202১-ৰ গ্ৰেড-3ৰ পৰা গ্ৰেড-2লৈ নিয়মীয়া পদোন্নতিৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচিত তালিকা সম্পৰ্কে 28/05/2021 তাৰিখৰ অধিসূচনা।

অসম ন্যায়িক সেৱা, 202১-ৰ গ্ৰেড-3ৰ পৰা গ্ৰেড-2লৈ নিয়মীয়া পদোন্নতিৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচিত তালিকা সম্পৰ্কে 28/05/2021 তাৰিখৰ অধিসূচনা।

গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়