Menu Close

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দ (পৰিদৰ্শন আৰু অনুসন্ধান/ তদাৰকী)

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দৰ নাম তালিকা 

(পৰিদৰ্শন আৰু অনুসন্ধান)

ক্ৰমিক নংনামপৰালৈ
শ্ৰী বি. পি. শইকীয়া ০৫.০৭.১৯৮৪০৭.০৪.১৯৮৮
শ্ৰী পি.কে. দেব০৭.০৬.১৯৮৮ ২৪.০১.১৯৯১
শ্ৰী দি. বিশ্বাস২৫.০১.১৯৯১ ০১.০১.১৯৯২
শ্ৰী পি. কলিতা০১.০১.১৯৯২০১.০৯.১৯৯৪
শ্ৰী এচ. কে. ধৰ০১.০৯.১৯৯৪০১.০৬.১৯৯৯
শ্ৰী আই. এ. আনচাৰি০১.০৬.১৯৯৯০৮.০১.২০০১
শ্ৰী এ. চি. উপাধ্যায়০৮.০১.২০০১০৪.০৪.২০০২
শ্ৰী চি. আৰ. শৰ্মা০৫.০৪.২০০২১২.০৮.২০০৫
শ্ৰী এচ. চি. নেওগ১২.০৮.২০০৫০৩.১০.২০০৫
১০শ্ৰী ডি. কে. মহন্ত০৩.১০.২০০৫০৪.০২.২০০৬

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দৰ নাম তালিকা 

(তদাৰকী)

ক্ৰমিক নংনামপৰালৈ
১১শ্ৰী আনিচুল আলম ০৬.০২.২০০৬২০.০৭.২০০৬
১২শ্ৰী চিত্ত ৰঞ্জন শৰ্মা৩০.০৭.২০০৬১২.০৪.২০০৭
১৩শ্ৰী দিলীপ কুমাৰ দেৱ ৰয়১২.০৪.২০০৭০১.১১.২০০৭
১৪শ্ৰী এন. কে. বৰা০৬.১১.২০০৭০৫.০১.২০০৯
১৫শ্ৰী এইচ.কে. শৰ্মা০৫.০১.২০০৯০৩.০২.২০১১
১৬শ্ৰী এ. বৰঠাকুৰ০৩.০২.২০১১০২.০৩.২০১২
১৭শ্ৰী এম. কে. ভট্টাচাৰ্য০৩.০৩.২০১২২৮.০২.২০১৩
১৮শ্ৰী ৰবিন ফুকন২৮.০২.২০১৩০৬.০১.২০১৫
১৯শ্ৰী অলকেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য০৬.০১.২০১৫১১.০৩.২০১৫
২০শ্ৰী মীৰ আলফাজ আলি১১.০৩.২০১৫১৯.০৫.২০১৭
২১শ্ৰী মৃদুল কুমাৰ কলিতা২৬.০৫.২০১৭৩১.০১.২০২০
২২শ্ৰী গৌতম বৰুৱা৩১.০১.২০২০২২.১১.২০২১
২৩শ্ৰী ৰমেন বৰুৱা২২.১১.২০২১০৯.০৮.২০২৩

গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়