Menu Close

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দ (পৰিদৰ্শন আৰু অনুসন্ধান/ তদাৰকী)

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দৰ নাম তালিকা 

(পৰিদৰ্শন আৰু অনুসন্ধান)

ক্ৰমিক নংনামপৰালৈ
1শ্ৰী বি. পি. শইকীয়া ০৫.০৭.১৯৮৪০৭.০৪.১৯৮৮
2শ্ৰী পি.কে. দেব০৭.০৬.১৯৮৮ ২৪.০১.১৯৯১
3শ্ৰী দি. বিশ্বাস২৫.০১.১৯৯১ ০১.০১.১৯৯২
4শ্ৰী পি. কলিতা০১.০১.১৯৯২০১.০৯.১৯৯৪
5শ্ৰী এচ. কে. ধৰ০১.০৯.১৯৯৪০১.০৬.১৯৯৯
6শ্ৰী আই. এ. আনচাৰি০১.০৬.১৯৯৯০৮.০১.২০০১
7শ্ৰী এ. চি. উপাধ্যায়০৮.০১.২০০১০৪.০৪.২০০২
8শ্ৰী চি. আৰ. শৰ্মা০৫.০৪.২০০২১২.০৮.২০০৫
9শ্ৰী এচ. চি. নেওগ১২.০৮.২০০৫০৩.১০.২০০৫
10শ্ৰী ডি. কে. মহন্ত০৩.১০.২০০৫০৪.০২.২০০৬

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দৰ নাম তালিকা 

(তদাৰকী)

ক্ৰমিক নংনামপৰালৈ
11শ্ৰী আনিচুল আলম ০৬.০২.২০০৬২০.০৭.২০০৬
12শ্ৰী চিত্ত ৰঞ্জন শৰ্মা৩০.০৭.২০০৬১২.০৪.২০০৭
13শ্ৰী দিলীপ কুমাৰ দেৱ ৰয়১২.০৪.২০০৭০১.১১.২০০৭
14শ্ৰী এন. কে. বৰা০৬.১১.২০০৭০৫.০১.২০০৯
15শ্ৰী এইচ.কে. শৰ্মা০৫.০১.২০০৯০৩.০২.২০১১
16শ্ৰী এ. বৰঠাকুৰ০৩.০২.২০১১০২.০৩.২০১২
17শ্ৰী এম. কে. ভট্টাচাৰ্য০৩.০৩.২০১২২৮.০২.২০১৩
18শ্ৰী ৰবিন ফুকন২৮.০২.২০১৩০৬.০১.২০১৫
19শ্ৰী অলকেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য০৬.০১.২০১৫১১.০৩.২০১৫
20শ্ৰী মীৰ আলফাজ আলি১১.০৩.২০১৫১৯.০৫.২০১৭
21শ্ৰী মৃদুল কুমাৰ কলিতা২৬.০৫.২০১৭৩১.০১.২০২০

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়