Menu Close

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দ (প্ৰশাসন)

মাননীয় প্ৰাক্তন পঞ্জীয়কবৃন্দৰ নাম তালিকা  

(প্ৰশাসন)

ক্ৰমিক নংনামপৰালৈ
মিষ্টাৰ পি. এ. ডি এ ব্ৰিউ০১.০৩.১৯৪৮২১.১২.১৯৫০
শ্ৰী এম. গুৰুমূৰ্তি২৮.০২.১৯৮০২৮.০২.১৯৮২
শ্ৰী এন. হাজৰিকা২৬.০৩.১৯৮২৩০.০৬.১৯৮৩
শ্ৰী কে. ভি. গোপালচাৰী০১.০১.১৯৮৪৩১.০৫. ১৯৮৫
শ্ৰী আৰ. চি. দাস০১.০৬.১৯৮৫২৯.০২.১৯৮৮
শ্ৰী বি. পি. শইকীয়া০৮.০৪.১৯৮৮৩১.০৩.১৯৯৭
শ্ৰী এম. এন. দাস০১.০৪.১৯৯৭২৮.০২.১৯৯৮
শ্ৰী বি. চুতীয়া০২.০৪.১৯৯৮২২.০৭.১৯৯৮
শ্ৰী বসন্ত কুমাৰ শৰ্মা৩১.০৮.১৯৯৮১১.০১.১৯৯৯
১০শ্ৰী এ. খালিক১১.০১.১৯৯৯০২.১২.১৯৯৯
১১শ্ৰী এচ. কে. অধিকাৰী২২.১২.১৯৯৯২৪.০৪.২০০০
১২শ্ৰী বি. চি. দাস১৮.০৫.২০০০০৫.০১.২০০১
১৩শ্ৰী চি. আৰ. শৰ্মা১২.০১.২০০১০৪.০৪.২০০২
১৪শ্ৰী ডি. চি. মহন্ত১০.০৪.২০০২১৬.০১.২০০৩
১৫শ্ৰী এচ. হৰদ্বীপ সিং১৬.০১.২০০৩২২.০৮.২০০৬
১৬শ্ৰী পৰাণ কুমাৰ ফুকন২০.০৯.২০০৬২০.০৪.২০০৭
১৭শ্ৰীমতী ৰুমী কুমাৰী ফুকন২০.০৪.২০০৭২৪.০৯.২০০৭
১৮শ্ৰী এইচ. কে. শৰ্মা২৪.০৯.২০০৭০৫.০১.২০০৯
১৯শ্ৰী লক্ষেশ্বৰ হাজৰিকা ০৫.০১.২০০৯০৫.০১.২০১০
২০শ্ৰী মাজেদ আলি ০৩.০৩.২০১০০৪.১০.২০১০
২১শ্ৰী এচ. আৰ. সেন০১.১২.২০১০০৬.০২.২০১২
২২শ্ৰী ৰবীন ফুকন০৭.০২.২০১২২৮.০২.২০১৩
২৩শ্ৰী ৰক্তিম দুৱৰা২৮.০২.২০১৩০৬.০১.২০১৫
২৪শ্ৰী কমলেন্দু চৌধুৰী০৬.০১.২০১৫১১.০৩.২০১৫
২৫শ্ৰী বিনোদ কুমাৰ চন্দাক১১.০৩.২০১৫০১.০৪.২০১৬
২৬শ্ৰী মৃদুল কুমাৰ কলিতা০১.০৪.২০১৬২৬.০৫.২০১৭
২৭শ্ৰী আদিত্য হাজৰিকা২৬.০৫.২০১৭১৯.১১.২০১৯
২৮শ্ৰী কুন্তল শৰ্মা পাঠক১৯.১১.২০১৯০২.০১.২০২০
২৯শ্ৰী ৰমেন বৰুৱা০২.০১.২০২০২২.১১.২০২১
৩০শ্ৰী উৎপল ৰাজখোৱা২২.১১.২০২১০৯.০৮.২০২৩
৩১শ্ৰী পীযুষ প্রতিম বৈৰাগী০৯.০৮.২০২৩২১.০২.২০২৪

গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়