Menu Close

প্ৰাক্তন মহাধিবক্তাসকল

শ্ৰী ৰায়বাহাদুৰ পি.চি. দত্ত

কাৰ্যকাল : ১৯৩৯-১৯৪৩ (ছেপ্তেম্বৰ)

শ্ৰী পৰেশ লাল সোম

কাৰ্যকাল : ১৯৪৩-১৯৪৬ (অক্টোবৰ)

ড০ এফ. এ. আহমেদ

কাৰ্যকাল : ১৯৪৬-১৯৫১

শ্ৰী এচ. এম. লাহিৰি

কাৰ্যকাল : ১৯৫২-১৯৬১ (মাৰ্চ)

শ্ৰী বি.চি. বৰুৱা

কাৰ্যকাল : ১৯৬১-১৯৭০ (জানুৱাৰী)

কাৰ্যকাল : ১২.০৫.১৯৭৮-০২.০৫.১৯৮০

ড০ জে. চি. মেধি

কাৰ্যকাল : ০৫.০১.১৯৭০-২৭.০৪.১৯৭৮

শ্ৰী এ. এম. মজুমদাৰ

কাৰ্যকাল : ২৪.০২.১৯৮১-১২.০১.১৯৮৩

শ্ৰী এচ. এন. ভূঞা

কাৰ্যকাল : ০৭.১২.১৯৮৩-১৫.০১.১৯৮৬

কাৰ্যকাল : ২২.০১.১৯৯৩-১৩.০৫.১৯৯৬

শ্ৰী পি. কে. গোস্বামী

কাৰ্যকাল : ১৬.০১.১৯৮৬-১৯.০১.১৯৯০

শ্ৰী পি. জি. বৰুৱা

কাৰ্যকাল : ২৬.০২.১৯৯০-০৬.১২.১৯৯০

কাৰ্যকাল : ১০.০৬.১৯৯৬-২৩.০৫.২০০১

শ্ৰী এ. আৰ. বৰঠাকুৰ

কাৰ্যকাল : ০৭.১২.১৯৯০-১৮.০১.১৯৯৩

শ্ৰী এ. কে. ফুকন

কাৰ্যকাল : ২৪.০৫.২০০১-০২.০৬.২০১৪

শ্ৰী কমল নয়ন চৌধুৰী (কাৰ্যকৰী)

কাৰ্যকাল : ০৬.০১.২০১৪-২০.০৫.২০১৪

শ্ৰী অতুল চন্দ্ৰ বু্ঢ়াগোঁহাই

কাৰ্যকাল : ০২.০৬.২০১৪-২৭.০৬.২০১৬

শ্ৰী চিন্ময় চৌধুৰী

কাৰ্যকাল : ০১.০৭.২০১৬-১৬.১১.২০১৭

প্ৰফেচৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰপাত্ৰগোঁহাই

কাৰ্যকাল : ২০.১১.২০১৭-২০.০৫.২০২১

শ্ৰী দেৱজীত শইকীয়া

কাৰ্যকাল : ০৬.০৪.২০১৭-১১.০৫.২০১৭ (ভাৰপ্ৰাপ্ত)

কাৰ্যকাল : ২১.০৫.২০২১-ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়